Leegstand winkelstraten terugdringen met subsidie

Hoge kosten voor gemeenten

[NOORD-HOLLAND] Als het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland ligt, komt er binnen afzienbare tijd subsidie beschikbaar om gemeenten te helpen de leegstand in winkelstraten terug te dringen. Een voorstel daarvoor hebben zij 26 september aan Provinciale Staten voorgelegd.

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: ,,Uit gesprekken met de Noord-Hollandse wethouders is gebleken dat er behoefte is aan meer ondersteuning om de leegstand in winkelstraten terug te dringen.

Vaak is aanvullend onderzoek nodig om tot de juiste oplossing te komen of moeten er samenwerkingsverbanden opgericht worden tussen winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden. Dat brengt veel kosten met zich mee voor gemeenten."

[p]3