INGEZONDEN Gelukkig met afvalregime Langedijk?

'Echt afval scheiden is niet te doen'

Marc Swallow

[LANGEDIJK] De bezwaren zijn bekend: drie grote rolemmers en een drieweekse lediging die de groene emmer tot een stinkende bron van ergenis heeft gemaakt. We moeten de deksel van de rolemmer op een kier te zetten om de problemen te verhelpen.

[MADEN] En dan moeten we zout, kalk of klimop er in doen om de resulterende maden te verdelgen.

En de vermaningen aangaande wat er allemaal niet in de kringloopemmer thuishoort, en de vermelde sancties helpen ook niet.

Wat er allemaal wel en niet in de plasticrecycling mag is altijd ondoorgrondelijk geweest. Maar wat nu van ons verwacht wordt gaat te ver. Het echt scheiden van de talloze soorten plastic is nooit goed te doen, dus de afvalplasticstroom is een derde rangs materiaal, alleen geschikt voor straatpalen enz, dus waarom zo moeilijk doen?

[CHIPSZAKKEN] Incidenteel iets fouts in een rolemmer is te verwachten. De foto van een bak druiven is een incident, als dit zo structureel voorkomt dan hadden we er niet aan moeten beginnen.

Er bestaan systemen die alle bruikbare materialen uit de restafvalstroom kunnen scheiden; maar wij worden geacht van alles te 'onderscheiden' alvorens wij dingen in de kringloopemmer deponeren.

Een zwarte zak met inhoud mag niet, men kan niet beoordelen wat er in zit, dus moeten we doorzichtige zakken gebruiken.

Medicijn doordrukstrips mogen niet, daar zit aluminium folie op, en als ik de deksel van m'n yoghurt beker niet afscheur?

Chipszakken mogen niet, (aluminium?) Maar niet alle chipszakken zijn zo... En als we het dop van de platgevouwen sappak vergeten?

[ROLEMMER] Wij lopen het risico dat onze rolemmer wordt afgekeurd. En er wordt gezegd dat je de emmer, na het verwijderen van het 'foute' materiaal, naar de werf [binnenkort op Breekland] mag brengen!

Op het moment dat dat ons overkomt houden wij er mee op en gaat alles weer netjes in gesloten zwarte zakken in de restafvalemmer. Langedijk wordt opgevoerd als voorbeeldgemeente, maar blijft dat zo?

[GEEN MILIEUWINST] Een CPB rapport bevestigt dat de kwaliteit van ingezamelde plastic zo slecht is dat het veelvuldig in de verbrandingsoven belandt en geen milieuwinst oplevert.

De kwaliteit moet beter, dus er MOET een duidelijk voor iedereen te begrijpen lijst komen van wat er NIET in de kringlooprolemmer mag.

[ZEER NADELING] Op de verschillende websites (Langedijk/HVC en meer) staan alleen 'wat mag er in' lijsten. En er bestaat 'compsteerbaar' plastic folie, dit kan niet in de groene bak want dit breekt niet af via de GFT route en voor plasticrecycling is het zeer nadelig.

Opsomming: het inzamelregime vergt een grote betrokkenheid en inzet. Wij moeten 3 grote rolemmers accepteren die veel aandacht nodig hebben. Als we niet secuur plastic afval scheiden zijn er sancties, terwijl de mileubesparingen verwaarloosbaar zijn. We willen onze bijdrage leveren maar het moet wel te doen zijn, en VOORAL met een aanwijsbare mileuwinst.

Mijn advies, doe uitsluitend blik, aluminium en sappakken in transparante plastic zakken in de kringlooprolemmer en alle plastic en twijfelmaterialen in de grijze. Een veel makkelijker richtlijn en mileutechnisch waarschijnlijk de beste oplossing.