• De Buurtbus hoopt ook de komende vijf jaar nog te kunnen rijden.

    Angela Huigen

Buurtbus 456 zoekt vrijwilligers

[STREEK] Buurtbusvereniging Zaanstreek Zuid viert dit jaar haar 5-jarig jubileum. De vereniging is opgericht op 16 maart 2012 met 30 vrijwillige chauffeurs. Ze exploiteert de voormalige buslijn 456 van Zaandam naar Assendelft via de Havenbuurt, Zuiderhout, Westzaan, Nauerna, De Zuid en Saendelft.

De vereniging vindt het belangrijk 'om vervoersmogelijkheden voor personen tussen de woonkernen binnen de gemeente Zaanstad te bevorderen en alle verdere handelingen te verrichten die met dit gegeven in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.'

[WAARDERING] 'Wij zijn er erg blij mee om onze passagiers in de kleine kernen Assendelft, Nauerna, Westzaan Zuid, bedrijventerrein Zuiderhout, Havenbuurt en station Zaandam te kunnen vervoeren', aldus een vrijwilliger. 'Het wordt ook zeer gewaardeerd dat wij de mensen openbaar vervoer kunnen aanbieden.'

Buurtbusvereniging Zaanstreek Zuid bestaat inmiddels uit ruim 40 vrijwillige chauffeurs, die er zes dagen per week voor zorgen dat de bussen blijven rijden. 'We krijgen ondersteuning van de Stadsregio, Connexxion en de Gemeente Zaanstad. Uiteraard willen wij onze passagiers òòk de komende vijf jaar deze service blijven bieden.'

En om dat voornemen te kunnen waar maken, zijn meer vrijwilligers hard nodig. Daarom is men op zoek naar mensen die zich willen inzetten om het openbaar vervoer in de genoemde kleine kernen te behouden. Zowel op korte als op lange termijn om de bestaande vrijwilligers niet te veel te belasten.

[GELDIG RIJBEWIJS B] 'Het is vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend. Onze bussen rijden op tijd en áltijd! Wij vragen aan de vrijwilligers of ze drie of zes uurtjes per week beschikbaar zijn om dit werk uit te voeren. Een geldig rijbewijs B is voldoende.'

De buurtbus rijdt van maandag tot en met zaterdag van 06.45 t/m 19.00 uur, enkele feestdagen uitgezonderd.

Interesse? Kijk op www.buurtbuszaanstreekzuid.nl voor nadere informatie. Ook kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de voorzitter van de vereniging, Fons Arens, tel: 06-10680796, mail fonsarens@gmail.com of de secretaris Paul Beke, tel:06-28832726, mail paul.beke53@gmail.com